Egenskaper ved samtykkeløsninger

EgenskaperTraq
Produsere og publisere samtykkeerklæring
Maler og hjelpeverktøy
Håndtere samtykker på tvers av virksomhetsstrukturer
Håndtere ulike versjoner av samtykkeerklæringer
Behandler samtykket som et dokument
Følger standarder for dokumenthåndtering
Rapportering og dashboard, både for toppnivå og underenheter
Sammenheng mellom samtykkeerklæringen og samtykket
Tilpasset offentlig sektor
White-label