Tjenester

Gir kontroll over dataene

Med Traq har du full kontroll på hvilke samtykker som gjelder for din virksomhet.

Samtykker i ansettelsesforhold (HR)

  • Traq gir dine ansatte tilgang til selv å styre hvor og hvordan personopplysninger kan håndteres
  • Gir oversikt og gjør det mulig å redusere innsatsen som brukes på samtykkehåndtering.
  • Virksomheten vet om man kan bruke data eller om man ikke kan bruke data. Traq bidrar til oversikten, etablerer mulighetsrommet, og man får en komplett oversikt ved revisjon.
  • Løsningen er en API-løsning som samspiller med dine eksisterende løsninger.

Hvordan Traq fungerer for personvernombudet

  • Personvernombudet publiserer samtykkeerklæringen i Traq. Deretter gjøres den synlig for sluttbrukeren i virksomhetens løsning. Hvis de samtykker til erklæringen, lagres dette oversiktlig i Traq.
  • Når et samtykke utløper eller endres, kan personvernombud se det og iverksette tiltak. Det er mulighet for å sende ut oppdatering/endring av samtykker gjennom løsningen.

Standarder og krav

Traq er basert på forskningsbasert utgangspunkt med samtykkeobjektet (kontrakten) i sentrum.
Løsningen har tatt utgangspunkt i anerkjente standarder og ivaretar samtykker gjennom hele livssyklusen.

Følgende standarder er lagt til grunn:
ISO 15489
ISO 16175
ISO 23081
ISO 30301
Dublin Core
Noark 5 / MoReq2010