Utfordringene

Det kan synes vanskelig å behandle samtykker i tråd med regelverket, og i mange tilfeller gjøres ikke dette på en korrekt og hensiktsmessig måte.

Å holde oversikt over gjeldende samtykker, tilbaketrukkede samtykker eller om formålet er endret, er ikke en triviell oppgave, noe som medfører at persondata blir behandlet uten tilstrekkelig juridisk grunnlag.

Fravær av gode oversikter over hvem som har samtykket til hva gjør at mengden manuelle operasjoner blir svært ressurskrevende å følge opp.

At deling av data med andre deler av virksomheten, eller med tredjeparter, ikke kan gjøres lovlig, gjør at virksomheten ikke kan utnytte den faktiske verdien som ligger i de dataene som virksomheten allerede har.