Samtykker as a service

Traq er en software som skaper oversikt. Med skybaserte tjenester holder vi styr på dine samtykker i tråd med personvernforordningen (GDPR). Løsningen håndterer samtykker og personvernpreferanser for dine brukere og ansatte.

TRAQ er en skybasert løsning som hjelper deg med å sikre at EUs krav i personvernforordningen (GDPR) overholdes, både ved innhenting av samtykker i ulike tjenester men også dokumentasjonen som er nødvendig.

Gjennom software som samler alle samtykkene på et sted i skyen, dette gjør at man får dokumentasjon og sporbarhet. Alle samtykker er tidsbegrenset, løsningen håndterer dette for deg.

TRAQ er en løsning for korrekt bruk av samtykker etter personvernforordningen. Med Traq har man full kontroll på hvem og hvilke samtykker som gjelder for din organisasjon.

Ønsker du å vite mer?

Rull til toppen