Gir kontroll over dataene

Traq er en software som skaper oversikt. Med skybaserte tjenester holder vi styr på inngåtte samtykker i tråd med GDPR og lar deg selv trygt velge hvor og hvordan personopplysninger brukes. Med Traq har du full kontroll på hvilke samtykker som gjelder for din virksomhet.

  • Traq er en skybasert løsning som lar tjenester håndtere samtykke i tråd med GDPR og gir sluttbrukeren tilgang til selv å styre hvor og hvordan personopplysninger kan håndteres.
  • En løsning som samtidig gir oversikt og gjør det mulig å redusere innsatsen som brukes på samtykkehåndtering.
  • Ofte utnytter ikke bedriftene mulighetene i samtykker; man vet ikke om man kan bruke data eller om man ikke kan bruke data. Traq bidrar til oversikten, etablerer mulighetsrommet, og man får en komplett oversikt ved revisjon.
  • Løsningen er en API-løsning som samspiller med dine løsninger.

Hvordan fungerer Traq for personvernombudet?

  • Personvernombudet publiserer samtykkeerklæringen i Traq. Deretter gjøres den synlig for sluttbrukeren i virksomhetens løsning. Hvis de samtykker til erklæringen, lagres dette oversiktlig i Traq.
  • Når et samtykke utløper eller endres, kan personvernombud se det og iverksette tiltak. Det er mulighet for å sende ut oppdatering/endring av samtykker gjennom løsningen.

Standarder og krav

Traq er basert på forskningsbasert utgangspunkt med samtykkeobjektet (kontrakten) i sentrum.
Løsningen har tatt utgangspunkt i anerkjente standarder og ivaretar samtykker gjennom hele livssyklusen.

Følgende standarder er lagt til grunn:
ISO 15489
ISO 16175
ISO 23081
ISO 30301
Dublin Core
Noark 5 / MoReq2010

Rull til toppen